Giá thiết kế

  02/03/2016

Có thể quý khách chưa biết về thành phần hồ sơ thiết kế Thành phần hồ sơ sơ bộ: - Các bản vẽ mặt bằng tổng thể, mặt bằng các tầng – Mặt đứng chính - Các góc nhìn phối cảnh Thành phần hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: - Các bản vẽ chi tiế